Вие сте тук

Форма за търсене

Мобилна плътна ограда "City Fence"

Мобилната плътна ограда е много подходяща за строителни обекти в централните части на града. Тя възпрепятства лошия първоначален изглед към всеки един строителен обект и предпазва от падащи предмети. 

  • Размери 2.200 x 2.000 мм
  • Панел метални платна 
  • Поцинковани U-секции 40 x 40 x 40 мм хоризонтални
  • Тръби 42 мм вертикални
  • Тегло 29 кг
  • Врата за хора
  • Панта за портал
  • Колело за портал
  • Приспособление против повдигане
  • Подпора за укрепване и анкер за подпората 
Мобилна плътна ограда "City Fence"Мобилна плътна ограда "City Fence"Мобилна плътна ограда "City Fence"Мобилна плътна ограда "City Fence"Мобилна плътна ограда "City Fence"Мобилна плътна ограда "City Fence"Мобилна плътна ограда "City Fence"Мобилна плътна ограда "City Fence"Мобилна плътна ограда "City Fence"